top of page

t-ahtapot modellari

t-octopus link

OctoLink_edited.jpg

Link tizimi bo’yicha bog’langan mashinalarda nuqsonli ip naychalari kuzatuvi va hisobotlar taqdimoti

t-octopus box

OctoBox_edited.jpg

Alohida ishlovchi(bog’lanmagan) mashinalarda ip naychalari solingan aravachalar aralashuvi yoki aravacha ichida ip naychalari aralashuvining oldini olish. 

t-octopus easy

OctoEasy_edited.jpg

Portativ tizimga ega bo’lgan nuqsonli ip naychalarini kuzatishning modulli releli yarim avtomatlashtirilgan tizimi

t-octopus can

OctoCan_edited.jpg

Tazlar tarash mashinasidan chiqqanidan boshlanadigan ularni kuzatish tizimi. Tazlar aralashuvining oldini olish, tazlar tartibiga rioya qilinishini ta’minlash.

t-octopus rov

OctoRov_edited_edited.jpg

Pilik g’altaklari kuzatuvini amalga oshiruvchi t-octopus link va t-octopus can tizimli zanjirining yakunlovchi bo’gini. Halqali yigirish mashinasida ilingan piliklar kuzatuvi.

t-octopus cone

Octocone_edited.jpg

Ip naychalari qaydi va to’quv jarayoni davomida tanda-arqoq o’rilishida muammolarni keltirib chiqaradigan naychalarning retrospektiv kuzatuvi.

bottom of page